Buzsan Medikal & Soğutma Sistemleri| KURUMSAL
Go to Top

KALİTE


Değişim ve gelişimi yakından takip eden BUZSAN ISO 9001:2008 kalite belgesini ve TSE-HYB belgelerine sahiptir. BUZSAN çalışanları sahip olduğu kalite standardı sertifikalarının şartlarını yerine getirebilmek için çok çalışmakta ve kalite standartları uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde cevap vermektedir

KALİTE SÜRECİ

BUZSAN, en güncel standartların prensip olarak uygulandığı bir kalite yönetim sürecine sahiptir. Yapılan çalışmaların tümü müşterilerin yüksek standartlarını yerine getirmek içindir. Üretilen tüm ürünler aynı kalite standardını taşımaktadır.

Yenilikçi kalite standartlarının gereklerini sağlayabilmek için, BUZSAN, firmanın tüm birimlerine kalite kültürünü yerleştirmiştir ve bu kültür, kapsamlı bir kalite yönetim sistemiyle desteklenmektedir. Kalite yönetim sisteminin merkezinde, takım içerisinde sorumlulukların paylaşılması ve yetkilendirme bulunmaktadır.

Şirketin kaynakları, hedefleri ve amaçlarının detaylandırıldığı iş planı, iş performansının tüm yönlerinde sürekli gelişme sağlamakta ve böylece mevcut ve potansiyel iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Kalite, üretimin belgelendirilmesi ve takip edilebilmesi taleplerinin yerine getirilebilmesi maksadıyla, üretim sürecinin tüm aşamalarında ve satış öncesinden son kontrole kadar sıkı bir şekilde gözlemlenmektedir.

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

  • Unicert ISO 131485
  • Unicert ISO 9001
  • Unicert ISO 14002
  • ISO 13485:2012